Coaching

Coaching is een manier om je richting te bepalen, talenten aan te boren en te ontwikkelen. Waar sta je nu en waar wil je heen. Wat is daarvoor nodig? Waar liggen jouw talenten en jouw passies en hoe kun je ze gaan ontwikkelen en vormgeven?

Misschien zit je midden in een bepaalde situatie, waarvan je niet meer weet hoe je hiermee om kunt gaan. Dit kan om hele praktische zaken gaan, maar ook om dieperliggende kwesties.  Je lijkt op dood spoor te zitten, of niet meer te weten waar je doelen liggen.

Je bent op zoek naar een “sparring partner” om weer even richting te bepalen, inzichten te krijgen en je sterke kanten en passies of praktische oplossingen helder te krijgen.