Individuele therapie

Bij individuele therapie werken we één op één.

Uitgangspunt hierbij is respect en betrokkenheid. Je bepaalt zelf waaraan wordt gewerkt en wat het doel is en ik zal jou volgen en begeleiden naar dit doel. We werken in een vertrouwelijke sfeer, waarbij alles er mag zijn wat er is, zonder daar een oordeel over te geven.

Ieder mens maakt in zijn leven een ontwikkelingsproces door, waarbij hij of zij soms op momenten komt, waarin bepaalde overtuigingen, emotionele en/of fysieke klachten als ballast worden ervaren. Hierdoor stagneert het persoonlijke ontwikkelingsproces .

Daardoor kan het wenselijk zijn om op een dieper niveau te helen.

Door deze vorm van therapie ontrafelen we samen de stagnatie waarbij diepe inzichten worden verkregen en emoties worden ontladen. Niet zelden worden hierbij ook fysieke klachten, die hiermee verband houden, opgelost.

Zo kun je je dan weer op de juiste manier tot jezelf verhouden, verbanden leggen tussen het verleden en het heden en is er weer vrijheid in het maken van keuzes.