Psychodynamische therapie

Psychodynamiek is het bewegingsspel tussen bewuste en onbewuste emotionele belevingen, gedachten en fysieke ervaringen, die vervolgens weer van invloed zijn op ons gedrag.

Als deze innerlijke dynamiek niet in balans is, dan voelen we ons bijvoorbeeld niet lekker in ons vel, zijn prikkelbaar of lusteloos.

Sommige ervaringen zijn in ons systeem vastgezet/bevroren. Deze energie moet weer losgemaakt/ontdooid worden en dus in beweging worden gebracht. Dit is een dynamisch proces.

We gaan dit innerlijke conflict, deze disbalans ontrafelen, met als doel je leven weer positief vorm te kunnen geven en weer helemaal in je eigen kracht te staan. Dus als het ware: de balans weer herstellen.