Therapie voor kinderen

Als ouder wil je graag dat je kind gelukkig is en gezond opgroeit en daar doe je je uiterste best voor. Soms merk je dat een kind gedurende langere tijd niet lekker in zijn of haar vel zit. Je weet niet goed hoe dat komt maar je wilt je kind graag helpen…maar hoe?

Kinderen zijn vaak heel gevoelig en hebben soms ook last van onverklaarbare angsten. Het is belangrijk hun leef- en beleefwereld serieus te nemen. Als we dat niet doen, kan dit van invloed zijn op hun persoonlijke ontwikkeling.

Als er een stagnatie optreedt, in welke vorm dan ook, heeft dit aandacht nodig.

Met kinderen werk ik  – afhankelijk van de leeftijd –  anders dan met volwassenen, namelijk door met hen te praten en te spelen. Zo kan helder worden waar het kind last van heeft en hoe het kind het beste geholpen kan worden. Het doel is dat het kind zich weer gelukkig voelt in het leven. Uitgangspunt hierbij is dat de zelfstandigheid van het kind en het zelfvertrouwen worden vergroot.

Het kind staat centraal in de therapie. Hij of zij weet bewust of onbewust wat er aan de hand is en wat de oplossingen daarvoor zijn. Mijn taak is het kind te begeleiden naar de bewustwording van nieuwe mogelijkheden of oplossingen voor het probleem, vanuit verschillende invalshoeken.